perjantai 3. tammikuuta 2014

Vuoden 2014 kärkihankkeet

Espoo-tarinan toteuttamiseksi on valmisteltu viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, jotka ovat

-       Elinvoimaa ikääntyville
-       Kestävä kehitys
-       Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys
-       Nuorten elinvoimaisuus
-       Osallistuva Espoo

Valtuusto hyväksyi näiden kehitysohjelmien hyötytavoitteet kokouksessaan 10.6.2013. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelmakuvaukset kokouksessaan 2.9.2013. Kehitysohjelmien ohjausryhmät ovat tämän jälkeen jatkaneet valmistelua ja laatineet liitteenä olevat ohjelmasuunnitelmat kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kehitysohjelmien ohjausryhmät esittävät vuoden 2014 aikana toteutettavaksi seuraavat kärkiprojektit ja -toimenpiteet, jotka toteutettaisiin keskushallinnon ja toimialojen toimesta.

Nuorten elinvoimaisuus -kehitysohjelma

”Viranomaisten yhteistyö nuoren tukena – liputusmallin käyttöönotto”-projekti

Pilotoidaan viranomaisten yhteistyön kehittämiseksi tarkoitettua toimintamallia ja tietojärjestelmää nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimintamallia tukee tietojärjestelmä, joka muodostaa mallin ensimmäisen vaiheen, eli ns. liputtamisprosessin. Toisessa vaiheessa ammattilaiset (viranomaiset ja kolmas sektori) toimivat yhdessä nuoren auttamiseksi.

”-29 -kortti” -nimellä kulkeva projekti

Tavoitteena on ottaa ensiaskelia kohti harrastetakuuta sekä kaupungin vapaa-ajanpalvelujen (liikunta, nuoriso ja kulttuuri) että kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Projektin tuotoksena ei välttämättä synny fyysistä korttia, vaan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä maksutonta ja voimakkaasti subventoitua harrastetoimintaa Espoossa kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

ESR-esiselvityshanke nuorten työllisyyspalveluista Espoossa.

Esiselvityshanke, joka itsessään tuo esiin palvelujärjestelmän aukot, joiden vuoksi nuorten ohjaaminen ja motivoiminen kohti työllisyyttä estyy tai hidastuu. Esiselvitys tuo näkyväksi kaikki nuorten työllisyyden parissa toimivat tahot, näiden roolit ja merkityksen kokonaisuudessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi nämä kärihankkeet kokouksessaan 16.12.-13.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti