perjantai 13. helmikuuta 2015

Mediatiedote 3.2.2015

Ohjaamosta nuorelle uusi suunta

Nuorille kaavaillaan kattavia ja helposti saavutettavia neuvontapalveluja saman katon alle – Ohjaamoon. Pääkaupunkiseudun suuret kunnat suunnittelevat Ohjaamoitaan tiiviissä yhteistyössä.

Kun opiskelupaikkaa ei irtoa eikä työpaikkaa tipu ilman työkokemusta, moni nuori väsyy yrittämään ja pian on mielikin maassa. Nuorille on monenlaista tukea tarjolla, mutta palvelut eivät ole riittävät ja ne ovat hajallaan eri virastoissa. Luukulta toiselle juokseminen on raskasta eikä tieto viranomaisten välillä kulje. Tähän halutaan nyt muutos.

Suunnitteilla olevan Ohjaamon perusajatuksena on tarjota ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevalle nuorelle vahvaa yksilöllistä tukea sekä koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palvelut yhden toimipisteen kautta. Nuori voisi tulla Ohjaamoon itse, kaverin kanssa, etsivän nuorisotyön tai vaikka terveydenhoitajan kautta. Ohjaamossa nuorelle tarjottaisiin tilannekartoituksen jälkeen juuri sitä ohjausta mitä hän tarvitsee, oli se sitten opinto-ohjausta, TE-toimiston palveluja, terveydenhoitajan tapaamista tai jotain muuta. Sähköisiä palveluita aiotaan kehittää, niin että Ohjaamoon voisi olla yhteydessä vaikka Skypen kautta.

Vallankumouksellista yhteistyötä

Paitsi kaupunkien omien organisaatioiden myös kaupunkien välinen yhteistyö on Ohjaamossa avainasemassa. Pääkaupunkiseudun nuoret käyvät toisen asteen opinnoissa, ystävystyvät ja liikkuvat paljon yli kuntarajojen. Nuorten halutaan olevan ohjauksen suhteen alueella yhdenvertaisessa asemassa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Ohjaamoihin saisi pistäytyä myös naapurikaupunkien nuoret, vaikka viimekädessä palveluihin ohjataankin asuinkuntaan. Tämä edellyttää, että Ohjaamon palveluohjaajat tuntevat myös naapurikuntien palvelutarjonnan, työote on samanlainen ja tietokannat yhteiset.
– Vallankumouksellista Ohjaamossa on myös se, että tietyt palvelut, kuten ruotsinkielisten nuorten neuvonta, toteutettaisiin yhteistoimin, samoin henkilökunnan osaamisen kehittäminen, asiakkaiden osallistaminen ja viestintä, kertoo pääkaupunkiseudun Ohjaamojen suunnittelutyöpajaa perjantaina vetänyt Heidi Nygren Vantaalta.

Eri puolille Suomea suunniteltujen Ohjaamojen valtakunnallisesta kehittämisestä vastataan Kohtaamo-hankkeessa. Työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaaliministeriön yhteishanke on osa nykyiseen hallitusohjelmaan kirjattua Nuorisotakuun toteuttamista. Ohjaamo-toiminnan käynnistyminen odottaa Euroopan sosiaalirahaston rahoituspäätöstä.
– Profiilit vaihtelevat eripuolilla Suomea, koska työllistymisen haasteet ovat erilaiset eri alueilla. Tavoite on silti kaikilla sama: nuoren oman polun selkiyttäminen. On hienoa nähdä, millaisella innolla tähän on lähdetty myös pääkaupunkiseudulla, sanoo Kohtaamo-hankkeen projektisuunnittelija Tuija Kautto Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Pääkaupunkiseudun kunnilla on tarkoitus olla omat painopisteet Ohjaamo-hankkeissaan. Helsingin Ohjaamo tulee toteutuessaan sijaitsemaan keskustassa, Espoolla on Ohjaamoa varten tilavaraus Leppävaarassa ja Vantaalla Tikkurilassa.

Lisätietoja:
Ritva Alatalo, ritva.alatalo@vantaa.fi, puh. 040 541 5987 (Vantaa)
Ilkka Haahtela, ilkka.haahtela@hel.fi, puh. 040 147 0303 (Helsinki)
Sirkku Reponen, sirkku.reponen@omnia.fi, puh. 046 851 5671 (Espoo)