lauantai 21. syyskuuta 2013

Tunnelmia ja Ajatuksia Elinvoimana Nuoret-festarilta


YLLÄ olevassa clipsissa on  tuokiokuvia torstaina 19.9. pidetystä Elinvoimana Nuoret-festarista. Resoluutio ei riitä  kuvan suurentamista.

ALLA taas muutamia koppeja päivässä mieleen tarttuneista ajatuksista ja ideoista. Ajatuksiahan saa jakaa kaikille ilmaiseksi:
 • Espoolaisnuorten erityispiirre: ei ole yhtä espoolaisuutta. Eri osissa Espoota  nuorilla on erilaiset asiat mielessä.
 • Yhteistäkin on, joka poikkeaa muista nuorista. Merkityksellisyyden, innostuksen, motivaation halu. 
 • Espoolaisnuoret odottavat elämältä paljon. Valmista. Puheessa ei korostu niinkään oman vastuun ottaminen. 
 • Vamos: Ei luukulta toiselle- vaan nuorelle oma työntekijä jonka tuella hän voi suunnitella omaa tukevaisuuttaan
 • Asunnottomuus on olosuhde ei ihmisen ominaiusuus. Nuoret tarvitsevat mm. nuorisoasuntoja. Osa tarvitsee asumiseen ja arjen hallintaan tukea. Asumiskursseulla opetetaan asumisen taitoja.
 • Maksuhäiriöt ja eritysesti vuokrarästit ovat vakava este asunnon saamiselle. Alle 30 vuotiaista  on Suomessa maksuhäiriöitä 62 000:lla. Vuokrarästejä on 17 000:lla.
 • Eriarvoistuminen on Suomessa kaikkein voimakkainta Euroopassa.
 • Sytjäytymisen kriteereitä: ei toisen asteen turkintoa eikä käy töissä. Tyytymättömyys. Masennus. Toimettomuus. Yksin jääminen. Kodittomuus. Kotiin jääminen. Päihteet.  Menetetty luottamus toisiin. Mielenterveysongelmat. Espoossa noin 3000.  Taustalla koulukiusaamista. Usein huonot olosuhteet. Hoitamattomat traumat. 
 • Jokaisella on halua parantaahyvinvointiaan.
 • Massiivinen palvelukaari ja silti voidaan huonosti.
 • Yhden luukun malli ei riitä. Tilalle yhden ihmisen malli. Nuori on kumppani ei asiakas.
 • Kestävä muutos edellyttää kokonaisvaltaista tukea nuorten tarpeista lähtien. Kaiken mitä tehdään tulee olla vapaaehtoista.  Keskeistä on rakentaa luottamus ja uskominen nuoreen.
 • Hyvinvoinnin lisääminen on  eri asia pahoinvoinnin vähentäminen.
 • Ammatti-identiteettiä on muutettava: Ei etäisyyttä vaan kiinnittymistä.
 • Tuen tarve vaihtelee. Yksilöllisesti suunniteltu jatkopolku.  Ryhmätoimintaa. Keskusteluja. Tutustumisia.
 • Vamoksen  tuloksia: Kevyt tuki (73 % onnistumisia), Paljon tukea ( 65%) ja kotiin syrjäytyneet (62%). Onnistumisen kriteerinä: Vuoden sisällä kiinnittynyt koulutukseen työhön tms.
 • Espoo lähdössä mukaan SITRAN  liputus hankkeeseen. Tavoitteena auttaa mahdollisimman nopeasti: kun kaksi viranomaista huolissaan. 
 • Netissä on ilmainen "Näytön paikka"- sivusto, jossa nuori (ja nuoren työntekijä) voivay työstää nuoren tarinaa. https://www.naytonpaikka.fi
 • Nuoret itse eivät usko kieltoihin.
 • Nuoret haluvata työtä, mutta työelämä ei ole heille elämä. Elämä on se, mitä tehdään kaverien kanssa vapaa-ajalla.
 • Asunnottomuus on vakava este päihteiden käytöstä toipumiselle.
 • Espoolainen Kipinä-ryhmä on ollut monelle erittäin tärkeä.
 • Harrastus on tärkeä. Se tuo kavereita. Vertaiset  tuovat tärkeää positiivinen painetta.
 • Espooseen tarvitaan nuorisotalo, jossa mahtuu mahtuu harrastamaan yhdessä kaverien kanssa ja josta löytyy myös aikuisia, joilta saa apua.

perjantai 20. syyskuuta 2013

Yli 3 000 nuorta ideoi Espoossa nuorten arjen sujuvuutta


Espoo tiedottaa 19.9.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Yli 3 000 nuorta ideoi Espoossa nuorten arjen sujuvuutta

Espoon kaupunki halusi ottaa nuoret mukaan oman hyvinvointinsa kehittämiseen. Haasteeseen vastasi 3148 nuorta, jotka pohtivat oman arkensa sujuvuutta ja sen kehittämistä Espoossa Fountain Parkin toteuttamassa sähköisessä aivoriihessä elo-syyskuun aikana. Nuoret käyttivät aiheen pohdintaan aikaa yhteensä noin 300 tuntia eli 40 täysmittaista työpäivää.

Nuoret myös priorisoivat, mitkä asiat kaipaavat Espoossa kehittämistä ja antoivat konkreettisia ideoita kehittämisen keinoista. Kehittämisideoita, jotka saavat nuoren arjen sujumaan saatiin yli 2300.
Kyselyssä 13-17-vuotiaiden nuorten mielestä  arjen sujuvuuteen vaikuttivat eniten turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallisuus liitettiin yleisesti asuinympäristöön ja liikkumiseen. Turvallisuutta voisi nuorten mukaan parantaa mm. valaistusta ja näkyvää vartiointia  lisäämällä. Tämän ikäryhmän nuoret pitivät tärkeinä myös ystäviä, koulutusta ja työn saamista.

Kyselyn tulosten mukaan 18-24-vuotiaat nuoret puhuvat eniten koulusta ja koulutuksesta. Opiskelu nähdään keinona työllistyä haluamalleen alalle tulevaisuudessa. Oman suunnan löytäminen ja motivaatio tekemiseen koetaan tärkeimpänä. Nuoret kaipaavat koululta ja aikuisilta kannustusta; opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien esittämistä ja opintojen ohjauksen tukemista. Oma talous on toinen tärkeänä pidetty kehittämiskohde. Vanhempien tuen ja oman talouden hallinnan lisäksi työpaikan saanti sekä kohtuuhintainen asuminen helpottavat nuoren arkea. Nuoret toivovatkin nopeampaa asunnon saantia ja enemmän kohtuuhintaisia asuntoja erityisesti opiskelupaikkojen läheisyyteen. Työnhakuun kaivataan konkreettista apua, enemmän erityyppisiä mahdollisuuksia työllistyä ja tietenkin myötämielistä suhtautumista yrityksiltä.

Vastauksissa 25-29-vuotiaat nostavat muita ryhmiä selkeämmin esiin asumisen ja liikkumisen teemat tärkeinä kehittämiskohteina arjen sujuvuuden parantamiseksi. Nuoret toivovat edullisempaa asumista; opiskelija-asuntoja, vuokra-asuntoja sekä omistusasuntoja. Asuinympäristössä arvostetaan vehreyttä, hyviä kulkuyhteyksiä sekä turvallisuutta ja rauhallisuutta. Liikkumisen osalta toivotaan erityisesti poikittaisliikenteen kehittämistä sekä pyöräilymahdollisuuksien parantamista.

Espoon kaupungin uuteen strategiaan, Espoo-tarinaan, sisältyy viisi poikkihallinnollista kehitysohjelmaa, joilla vauhditetaan uusien ratkaisujen aikaansaamista valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin. Nuorten elinvoimaisuus –kehittämisohjelman tavoitteet ovat
-       Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat
-       Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta
-       Nuorten asunnottomuus vähenee
-       Nuorten työttömyys vähenee

Aivoriihen tulokset vahvistavat sitä, että Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelma keskittyy nuorten kannalta oleellisiin asioihin.

2010 –luvun tekniikka mahdollistaa hienolla tavalla nuorten oman äänen kuulemisen heidän arkensa kehittämistyössä, sanoo Nuorten elinvoimaisuus –kehittämisohjelman puheenjohtaja Martti Hellström.

Lisätietoja:
Martti Hellström Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman puheenjohtaja, puh. 045 111 8156
Merja Nordling Nuorten elinvoimaisuus -kehittämisohjelman projektipäällikkö, puh. 043 824 7060
Tuomo Lähdeniemi   Fountain Park, puh. 040 833 3534

Länsiväylä-lehti kirjoitti jutun tutkimuksen tuloksista

SEPPO Korkmanin kirjoittama juttu on otsikoitu: Nuoret: Lisää turvakameroita Espooseen. TÄSSÄ linkki lehden nettisivuille.

Elinvoimana nuoret festarin julkilausuma

Julkilausmuman allekirjoittajat
ELINVOIMANA NUORET- festari onnistui tosi upeasti. Eri tahoilla nuorten hyväksi tekevät tahot kohtasivat kasvokkain. Kuulimme kiinnostavia luentoja ja saimme arvokkaita ajatuksia.

Nuoret ja varttuneemmaat kohtasivat ja yrittivät ymmärtää toisten kieltä. Sovussa ja rikkaassa dialogissa.

FESTARIN lopuksi järjestäjätahojen edustajat ja kaupungin korkeat virkamiehet allekirjoittivat  festarin julkilausuman, jossa he lupasivat edistää mm. Nuorten elikvoimaisuus- ohjelmaryhmän hyötyötavoitteita.


Julkilausuma

Me allekirjoittaneet Espoon kaupungin, Espoon seurakuntien sekä koulutus-kuntayhtymä Omnian edustajat sitoudumme edistämään espoolaisnuorten elinvoimaisuutta alla kirjattujen viiden tavoitteen mukaisesti:

1. Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat

Sitoudumme vahvistamaan nuorten koulussa viihtymistä lisäämällä osallisuutta sekä puuttumalla kiusaamiseen ja yksinäisyyteen. Tuemme koulupolkua kehittämällä oppilashuoltoa ja ohjausta niin peruskoulussa kuin toisen asteen opinnoissa. Selkiytämme peruskoulun, toisen asteen sekä etsivän nuorisotyön roolit ja kirjaamme nivelvaiheisiin liittyvät vastuut. Joustavoitamme siirtymää eri oppilaitosten välillä. Vahvistamme asiakaslähtöisiä ja nuoren kokonaisvaltaisesti huomioivia palveluja yhteensovittavalla johtamisella ja joustavammilla rakenteilla.

2. Kaikille nuorille turvataan mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan

Sitoudumme siihen, että nuoret saavat mahdollisuuksia kokeilla ja löytää itselleen sopivia ja kehittäviä harrastuksia. Luomme matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia nuorille, jotka eivät tähtää huipulle liikunta- tai kulttuuritoiminnassa. Edistämme nuorten vapaiden harrasteryhmien toimintaa sekä nuorten omaehtoista tekemistä.

3. Nuorten asunnottomuus vähenee

Sitoudumme etsimään keinoja nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi. Selvitämme mahdollisuutta suunnitella ja rakentaa soluasumiseen suunniteltuja asuntoja, joissa voi olla yhteisiä tilaratkaisuja. Korostamme nuoriso- ja opiskelija- asuntotuotannon tärkeyttä.

4. Nuorten työttömyys vähenee

Sitoudumme nuorisotakuun mukaisesti yhdessä työhallinnon ja muiden kumppaneiden kanssa ohjaamaan aiempaa tehokkaammin nuoria työhön, työkokeiluun, työpajoille tai opiskelemaan. Otamme erityisesti huomioon maahanmuuttajataustaiset, romanit ja vammaiset nuoret. Nostamme kesäseteleiden käyttöastetta yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa. Avaamme keskustelua siitä, että vammaisille nuorille ei automaattisesti tehtäisi eläkepäätöstä 15- vuotiaana, joka estää osallistumisen ammatilliseen koulutukseen sekä työllistymisen mm. työpajojen kautta.

5. Nuorten henkinen ja hengellinen kasvu tukevat persoonallisuutta

Nuoren katsomuksellinen tausta voi tuottaa turvallisuuden tunnetta ja tukea nuoren persoonallisuuden kasvua. Evankelis- luterilaisen kirkon nuorisotyö tarjoaa omalta osaltaan nuorille toimintamahdollisuuksia erityisnuoriso- ja nuorisotyön toiminnoissa. Rakentavan ihmiskäsityksen mukaan jokaisella on yksilön ihmisarvo kuluttaja-arvosta tai tuottaja-arvosta riippumatta. Kristityille uskon keskeinen sisältö, armo ja uudelleen alkamisen mahdollisuus luovat perustaa sosiaaliselle kanssakäymiselle ja hyväksyttynä olemiselle. Espoossa useat eri katsomukselliset yhteisöt tukevat nuoria heidän kasvussaan kohti aikuisuutta.


Espoossa 19.9.2013

Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Espoon kaupunki
Tapio Siukonen johtaja Kuntayhtymä Omnia
Sampo Suihko sivistystoimenjohtaja Espoon kaupunki
Juha Metso perusturvajohtaja Espoon kaupunki
Martti Hellström puheenjohtaja. Nuorten elinvoimaisuus- ohjelma
Oiva Hujanen, kappalainen, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Jukka Huttunen, rovasti,Espoon seurakuntayhtymä


torstai 19. syyskuuta 2013

Juuri nyt. NOW

JUURI tänään on syksyn päätapahtummme: Elivoimana nuoret-festari Omniassa Kirkkokatu 16 B.

FESTAREILLA on kolme osaa
(1) Iltapäivä-sessio klo 12.30 - 16.30. Puhujina mm. Minna Latonen, Kaisa Tuuteri, Ulla Nord, Kimmo Haahkola. Teemoina mm. Ester-hanke, Espoon Vamos, Liputus-hanke, Nuorten asunnottomuus. Kaupanpäälle mm. Trio Black Bunny, nuorten tekemä elokuva, kahvit ja messuosasto.
(2) Lehdistötilausuus klo 17.00 - 17.30
(3) Iltatilaisuus klo 17.30 - 20.30. Puhujina mm. Tuomo Lähdeniemi ja Sanna Lauslahti. Paneelissa mm Oiva Hujanen, Tapio Siukonen ja Jukka Huttunen.  Nuorten arkeen liittyvän kyselyn tulokset julkistetaan Kaupanpäälle sirkus Keikauksen Kärrynpyörä-ryhmä ja kahvit.

Vielä ehdit mukaan. Iilmoittaudu  tästä linkistä

tiistai 17. syyskuuta 2013

NOW-kyselyn tulokset julkistetaan 19.9.

3072 nuorta on kertonut mielipiteensä. Mitkä asiat saavat espoolaisnuorten arjen sujumaan? Miten arkea tulisi kehittää?

KYSELYN järjesti  nuorten elinvomaisuus- ohjelmaryhmä ja sen toteutti Fountain Park.

TULOKSET esitellään torstaina 19.9. "Elinvoimana nuoret"- festarissa. Tässä linkki tapahtumasta kertovaan blogiin.

Lehdistötilaisuus klo 17. 

perjantai 6. syyskuuta 2013

Nuorten elinvoimaisuus- ohjelmaryhmän tilannekatsaus


PERJANTAINA 6.9.  kaikki viisi ohjelmaryhmää pitivät Valtuustosalin kahvilassa toisilleen tilannekatsauksen. NOW-ryhmän 8 minuutin esitys on puristettu yllä olevassa videoclipsissa noin 4 minuuttiin. Moni pettyi, kun Elvis ei laulanut itse tilaisuudessa, mutta clipsissä hän laulaa kauniin Simonin ja  Garfunkelin laulun "Bridge over trouble water". 


tiistai 3. syyskuuta 2013

Vielä aikaa osallistua 5.9. saakka!


NUORTEN  elinvoimaisuus ohjelmaryhmä haluaa aidosti kuunnella espoolaisnuoria.

Sinä 13- 29-vuotias: Osallistu tähän tärkeään nettikyselyyn.

Varttuneemmillle: Please, laittakaa viestiä eteenpäin. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa nuorten arkeen.

NETTIKYSELY on  auki 5.9. saakkaa. Tässä linkki.

Www.nuortenarki.fi

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Osallistu tärkeään kyselyyn!


NUORTEN  elinvoimaisuus ohjelmaryhmä haluaa aidosti kuunnella espoolaisnuoria. Osallistu tähän tärkeään nettikyselyyn.

Varttuneemmillle: Please, laittakaa viestiä eteenpäin. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa nuorten arkeen.

NETTIKYSELY on  auki 5.9. saakkaa. Tässä linkki.

Www.nuortenarki.fi