perjantai 20. syyskuuta 2013

Elinvoimana nuoret festarin julkilausuma

Julkilausmuman allekirjoittajat
ELINVOIMANA NUORET- festari onnistui tosi upeasti. Eri tahoilla nuorten hyväksi tekevät tahot kohtasivat kasvokkain. Kuulimme kiinnostavia luentoja ja saimme arvokkaita ajatuksia.

Nuoret ja varttuneemmaat kohtasivat ja yrittivät ymmärtää toisten kieltä. Sovussa ja rikkaassa dialogissa.

FESTARIN lopuksi järjestäjätahojen edustajat ja kaupungin korkeat virkamiehet allekirjoittivat  festarin julkilausuman, jossa he lupasivat edistää mm. Nuorten elikvoimaisuus- ohjelmaryhmän hyötyötavoitteita.


Julkilausuma

Me allekirjoittaneet Espoon kaupungin, Espoon seurakuntien sekä koulutus-kuntayhtymä Omnian edustajat sitoudumme edistämään espoolaisnuorten elinvoimaisuutta alla kirjattujen viiden tavoitteen mukaisesti:

1. Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat

Sitoudumme vahvistamaan nuorten koulussa viihtymistä lisäämällä osallisuutta sekä puuttumalla kiusaamiseen ja yksinäisyyteen. Tuemme koulupolkua kehittämällä oppilashuoltoa ja ohjausta niin peruskoulussa kuin toisen asteen opinnoissa. Selkiytämme peruskoulun, toisen asteen sekä etsivän nuorisotyön roolit ja kirjaamme nivelvaiheisiin liittyvät vastuut. Joustavoitamme siirtymää eri oppilaitosten välillä. Vahvistamme asiakaslähtöisiä ja nuoren kokonaisvaltaisesti huomioivia palveluja yhteensovittavalla johtamisella ja joustavammilla rakenteilla.

2. Kaikille nuorille turvataan mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan

Sitoudumme siihen, että nuoret saavat mahdollisuuksia kokeilla ja löytää itselleen sopivia ja kehittäviä harrastuksia. Luomme matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia nuorille, jotka eivät tähtää huipulle liikunta- tai kulttuuritoiminnassa. Edistämme nuorten vapaiden harrasteryhmien toimintaa sekä nuorten omaehtoista tekemistä.

3. Nuorten asunnottomuus vähenee

Sitoudumme etsimään keinoja nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi. Selvitämme mahdollisuutta suunnitella ja rakentaa soluasumiseen suunniteltuja asuntoja, joissa voi olla yhteisiä tilaratkaisuja. Korostamme nuoriso- ja opiskelija- asuntotuotannon tärkeyttä.

4. Nuorten työttömyys vähenee

Sitoudumme nuorisotakuun mukaisesti yhdessä työhallinnon ja muiden kumppaneiden kanssa ohjaamaan aiempaa tehokkaammin nuoria työhön, työkokeiluun, työpajoille tai opiskelemaan. Otamme erityisesti huomioon maahanmuuttajataustaiset, romanit ja vammaiset nuoret. Nostamme kesäseteleiden käyttöastetta yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa. Avaamme keskustelua siitä, että vammaisille nuorille ei automaattisesti tehtäisi eläkepäätöstä 15- vuotiaana, joka estää osallistumisen ammatilliseen koulutukseen sekä työllistymisen mm. työpajojen kautta.

5. Nuorten henkinen ja hengellinen kasvu tukevat persoonallisuutta

Nuoren katsomuksellinen tausta voi tuottaa turvallisuuden tunnetta ja tukea nuoren persoonallisuuden kasvua. Evankelis- luterilaisen kirkon nuorisotyö tarjoaa omalta osaltaan nuorille toimintamahdollisuuksia erityisnuoriso- ja nuorisotyön toiminnoissa. Rakentavan ihmiskäsityksen mukaan jokaisella on yksilön ihmisarvo kuluttaja-arvosta tai tuottaja-arvosta riippumatta. Kristityille uskon keskeinen sisältö, armo ja uudelleen alkamisen mahdollisuus luovat perustaa sosiaaliselle kanssakäymiselle ja hyväksyttynä olemiselle. Espoossa useat eri katsomukselliset yhteisöt tukevat nuoria heidän kasvussaan kohti aikuisuutta.


Espoossa 19.9.2013

Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Espoon kaupunki
Tapio Siukonen johtaja Kuntayhtymä Omnia
Sampo Suihko sivistystoimenjohtaja Espoon kaupunki
Juha Metso perusturvajohtaja Espoon kaupunki
Martti Hellström puheenjohtaja. Nuorten elinvoimaisuus- ohjelma
Oiva Hujanen, kappalainen, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Jukka Huttunen, rovasti,Espoon seurakuntayhtymä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti