tiistai 20. elokuuta 2013

Nuorten elinvoimaisuus -ohjelmaLänsiväylän Seppo Korkman tekemässä juttua ohjelmaryhmän 13-29-
vuotialle suunnatusta kyselystä.
NUORTEN elinvoimaisuus-ohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Ohjelma toteuttaa Espoo-tarinaan kirjattuja Espoon arvoja ja toimintaperiaatteita sekä vastaa siitä, että Nuorisotakuu toteutuu Espoossa. Tavoitteena on edistää nuorten arjen sujuvuutta.

Kokoamme parhaillaan nettikyselyn avulla tietoa siitä, mikä on nuorten oma  käsitys siitä. Haluamme yhteistyössä kumppanien kanssa löytää keinoja vastata ennakkoluulottomasti ja uudella tavalla esiin nouseviin tarpeisiin. Nuorten elinvoimaisuus-ohjelma toimii avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Erityishuomiota ohjelmassa kiinnitetään maahan-muuttajataustaisten, vammaisten sekä romaninuorten elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

Nuorten elinvoimaisuus-ohjelma vastaa seuraaviin Espoon tarinan päämääriin ja valtuustokauden tavoitteisiin:

  • Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli omat voimat eivät riitä.
  • Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Ohjelmatyötä tehdään seuraavat neljä vuotta yhteistyössä nuorten, kaupungin palveluyksiköiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yritysten kanssa. Liittymäpintoja muihin Espoon kaupungin kehittämisohjelmiin on erityisesti Osallistuva Espoo- ja Kestävä kehitys-ryhmien kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2013 Nuorten elinvoimaisuus-ohjelman hyötytavoitteet, jotka ovat:

  • Nuorten hyvinvointi lisääntyy ja mahdollisuudet jatko-opintoihin paranevat
  • Turvataan kaikille nuorille mielekäs vapaa-ajantoiminta sosioekonomisista tai muista lähtökohdistaan huolimatta
  • Nuorten asunnottomuus vähenee
  • Nuorten työttömyys vähenee

 Syksyn aikana näiden hyötytavoitteiden toteutumista edistetään mm. sovittamalla ne yhteen kaupungin vuosittain asetettavien tulostavoitteiden kanssa. Ohjelman tehtävä on myös varmistaa, että jatkossakin tulostavoitteet edistävät valtuuston hyväksymien hyötytavoitteiden toteutumista. Samaan aikaan kartoitamme espoolaisnuorten omaa ääntä ja käsitystä arjen sujumisesta ja keinoista, jotka auttavat sitä. Otamme nämä mielipiteet huomioon ohjelman jatkotyössä.

Ohjelmaryhmä järjestää 19.9.-13 Elinvoimana nuoret -festari- tapahtuman, jossa  eri toimijatahot pohtivat nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kysymyksiä: Mitä Espoon nuorille kuuluu? Mitkä asiat haastavat heitä matkalla opiskelemaan ja työelämään? Mikä saa nuorten arjen sujumaan?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti