torstai 25. huhtikuuta 2013

NOW etsi konkreetteja tavoitteita!

SEIS nuorten syrjäytymiselle- sloganiin voisi tiivistää ohjelmaryhmämme työkokouksen hengen.

Nuorten voimaantumisen ohjelmaryhmä kokoontui tänään torstaina valtuustotalon kellarissa (huom! symboliikka) laatimaan valtuustolle esitettävää toimintasuunnitelmaa. Meitä oli paikalla ilahduttavan monta: Anitra, Heli, Henrik, Merja,  Mikael, Päivi  ja Sampo.

Merja oli tehnyt kerrassaan upeaa valmistelutyötä ja pääsimme ideoimaan yhdessä ilman kritiikkiä.  Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Seuraava perustuu omiin muistiinpanoihini.

Ohjelmaryhmän nimi

Tänään meitä miellytti tarkentaa nimeämme senioriryhmän mallin mukaiseksi: elinvoimainen nuoriso. Maistellaan.

Kohderyhmä

Nuoruutta on vaikea rajata juuri tiettyyn ikäraamiin. Niinpä hahmottelimme toimintaamme niin, että toimimme hieman eri kokoonpanoissa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyväksi.
- perusvastuualueemme perustuu nuorisotakuuseen. Siinä ikäraja on 17-29.
- lisäksi toimimme muilla toimioilla täydennettynä myös laasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden suunnittelussa- joko yhteistyössä tai osana vastuuorganisaatiota. Tällöin kohderyhmänä ovat 13-29 vuotiaat.
- uloimmalla kehällä teemme ainakin yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi, jolloin alaikäraja venyy ihan pieniinkin lapsiin.

Perustavoitteemme

Lähdimme asettamaan toiminnallemme tavoitteita Merjan asiantuntijoilta kokoaman ideariihen jäsennyksen pohjalta. Jäsensimme toimintaamme seuraaviin tavoitealueisiin:

(1) Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi aikuisiksi
* Keskeistä on estää koulunkäynnistä poisputoaminen.
* Nuorten on opittava kantamaan vastuuta koulunkäynnistä kunnolla
* Koulujen ilmapiiriä ja toimintakulttuuria on muutettava siihen suuntaan, että jokainen oppilas kokee kuuluvansa joukkoon ja voi osallistua koulunkäyntiinsä liittyviin asioihin
* ArtEs jo olemassa
* Kiusaamiseen ja yksinäisyyteen on puututtava.
* Oppiltaa mukaan opetussuunnitelmien ja järjestysääntöjen tekoon.

Onnistumisen mittareina voidaan käyttää mm. kouluterveyskyselyjen tuloksia ja oppilaiden poissaolotilastoja.

(2) Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikatoimintaan.
* Harrastustakuu. Matalan kynnyksen harrastuksia kouluissa, seuroissa jne.
* Köyhien lapsiperheiden tuen saannin yksinkertaistaminen; Espoossa on 5900 köyhän perheen lasta.
* Harrastusharava
* Alueittain kootaan harrastusmahdollisuuspankki

(3) Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee
* Opetussuunnitelmaan lisää työelämätaitoja ja yrittäjyyskasvatusta
* Kesäsetelien käyttöasteen nostaminen
* Maahanmuuttajien kielikoulutuksen tehistaminen ja kielitaitovaatimusten kohtuullistaminen työpajoissa. Osaamisen tunnustamisen tehostaminen.
* Dialogin vahvistaminen työelämän kanssa (vrt. kemian teollisuudessa pula työntekijöistä).

(4) Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti
* Espoossa on nyt  125 asunnotonta alle 25-vuotiasta
* Yksi syy asunnottomuuteen ovat maksuhäiriöt

(5) Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdista riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus
* On puututtava sosioekonomisen taustan vaikutukseen koulutukseen osallistumiseen
* Peruskoulun opot ottamaan vastuu jokaisesta peruskoululaisesta, kunnes on saanut toisen asteen opiskelupaikan
* Toisen asteen opot ottamaan vastuu keskeyttäjisrtä
* Siirtymistä lukiosta Omniaan on joustavoitettava.
* Peruskoulun todistusten keskiarvojen on noustava.

(6) Ennalta ehkäisevillä toimintatavoilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä
* Puutteelliset palvelut on saatava kuntoon
* Erityinen kiire on sijoitetuilla 13-17-vuotiaille nuorilla
* Voimakasta panostusta koulun OHR-resursseihin

(7) Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja  hyvässä yhteistyössä
* Yhteensovittava johtaminen ja sen tarvitsemat rakenteet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti