torstai 7. maaliskuuta 2013

NOW- Nuorille voimaa!

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä avasi päivän seminaarin.
Päivitetty 8.3.-13

ESPOO on siis vuoden alussa käynnistänyt viisi poikki-hallinnollista kehittämisohjelmaa. Yksi näistä on  nuorten voimaannuttamisen ohjelmaryhmä, jonka blogille olet osunut. Tänään kaikki viisi ohjelmaa kokoontuivat seminaariin, jossa työ varsinaisesti käynnistyi.

ALUKSI porukkaa perehdytettiin ohjelmajohtamisen perusideoihin (ks. alla) ja kehittämisohjelmille  suunniteltuhin tehtäviin.  Sitten  kukin ryhmä lähti ideoimaan omaa toimintaansa. Klo 17 alkoi koonta, jossa  ryhmät jakoivat ideoita keskenään. Seuraava tavoite on saada  noin 15-sivuinen suunnitelma valmiiksi toukokuun alkuun mennessä. Suunnitelmat hyväksytään sitten valtuustossa.

Oman ohjelmaryhmämme työskentelystä tänään

OMA ryhmämme käytti  hieman enemmän aikaa kuin oli lupa esittäytymiseen, tutustumiseen ja itse syrjäytymisen käsitteen ymmärtämiseen. Puheenjohtaja oli laatinut analysiin syrjäytymisprosessista aikuisten näkökulmasta. Onneksi ryhmässä oli myös yksi oikea nuoria Henrik, joka kertoi, että nuoret näkevät asian hieman toisin.

Ohjelmaryhmän luottamushenkilöt olivat paikalla yhtä (Anitra Ahtolaa) lukuunottamatta. Virkamiesjäseniä paikalla oli neljä: Sampo Suihko (omistaja), Kaisu Toivonen, Päivi Petrelius ja Jere Kunnas. Ryhmällä on myös projektipäällikkö: Merja Nordling.

Tuossa puheenjohtajan mallissa syrjäytyminen on putoamista yhdeltä tai useammalta kasvupolulta lapsuudesta  täyteen aikuisuuteen, persoonaksi. Kasvupolkuja on neljä: INDIVIDUALISAATIO: (1) kasvu omaksi itseksi, SOSIALISAATIO eli kasvu yhteisön jäseneksi, jossa erotetaan kolme polkua: (2) kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi, (3) kasvu ammattilaiseksi ja (4) kasvu perheen elättäjäksi ja kasvattajaksi.

Ideoimme konkreetteja asioita, joilla voisimme tukea jokaisen lapsen/nuorta näillä kasvunpoluilla.  Konkreetteja tavoitteita voisivat olla  esim.

1) omaksi itseksi kasvussa:  perheen varhainen tukeminen (esim. Espoon kaupungin työntekijä voisi saada käydä työajalla neuvotteluissa päiväkodissa tai koulussa - vrt. Suomen Vanhempainliitto), harrastustakuu, jo käynnistyvä IceHearts Espoo, POP-rahojen suuntaaminen myös riskilapsille; kolmen kohdan  tarkastuspisteet (neuvola- yläkoulun päättövaihe- kutsunnut riskinuorten hartavoimiseksi vrt. OAJ:n esitys).
2) aktiiviseksi espoolaiseksi kasvussa: nuoret rakentamaan omat Espoon nettisivut, joilta he löytävät palvelunsa. Tämä kakkospolku leikkaa osallistuva Espoo-ohjelmaryhmän kenttää
3) kasvussa ammattilaiseksi: lakisääteinen nuorisotakuu (koulutustakuu),  kesätyöpaikkatakuu, 21. vuosisadan taitojen oppimisen varmistaminen ops-uudistuksessa.
4) kasvussa perheen elättäjäksi ja kasvattajaksi: kasvatuskulttuurin vahvistaminen mm. neuvola - ja kouluterveydenhoitotyössä.

Hyötytavoitteet

Toimilla, joilla lapsia autetaan kasvamaan täyteen vastuulliseen aikuisuuteen, saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Osaa voi jopa mitata. Kasvupoluttain niitä voisi kuvata näin.


1) omaksi itseksi kasvussa tukemisen hyödyt:  vähemmän kriisien hoitoon kuluvaa rahaa, vähemmän mielenterveysongelmia, enemmän koettua onnellisuutta, vähemmän työkyvyttömyyttä, parantunut asukastyytyväisyys.

2) aktiiviseksi espoolaiseksi kasvu:   palveluiden käyttöasteen nousu, osuuvuuden paraneminen, äänestysprosentin kasvu...

3) kasvu ammattilaiseksi: lakisääteinen nuorisotakuu toteutuu. Kaupungin maine työnantajana vahvistuu. Työllisyysaste nousee. Työttömyysaste laskee.

4) kasvu oman  perheen elättäjäksi ja kasvattajaksi: sukupolvet ylittävän syrjäytymisen väheneminen. Perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen. Sijaisvanhempien tarveen väheneminen.KOKOSIMME myös listaa kumppaneista, joiden kanssa voimme tarttua toimeen. Tulemme järjestämään jo 11.4 isohkon tilaisuuden, jossa kutsumme kumppaneita yhteistyöhön.

POHDIMME myös riskejä. 

PÄÄTIMME myös ottaa käyttöön uusia toimintatapoa ja periaatteita. Nuoret otetaan oikeasti mukaan kehittämistyöhön. Ryhmä päätti toimia avoimesti. Menemme nettiin ja Someen. Pidämme kokouksia, mutta myös työpajoja. Työstämme asioita verkossa.  Hyödynnämme parviälytekniikkaa. Hajaudumme. 

JOS olet kiinnostunut osallistumaan nuorten voimaannuttamisen ohjelmaan, jätä kommenttiin yhteystietosi.

Lisätietoa löydät esim. näistä linkeistä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti